wzory przemysłowe

Dotacje na ochronę własności przemysłowej i patentów

Ochrona własności przemysłowej

Autor | aktualności
Cel konkursu Celem Poddziałania 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Ochrona własności przemysłowej” jest: wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji....
Read More