POIR

Dotacje na ochronę własności przemysłowej i patentów

Ochrona własności przemysłowej

Autor | aktualności
Cel konkursu Celem Poddziałania 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Ochrona własności przemysłowej” jest: wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji....
Read More

Bony na innowacje dla MSP POIR 2014-2020

Autor | aktualności
Cel konkursu Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Celem konkursu jest wsparcie projektów, obejmujących zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Kto może skorzystać ze wsparcia Program adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Preferowane są przedsiębiorstwa skupione w...
Read More

Harmonogram naborów wniosków Inteligentny Rozwój 2015

Autor | aktualności

W załączeniu znajdziecie Państwo aktualny harmonogram naboru wniosków Programu Operacyjnego na rok 2015 w następujących działaniach: Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Działanie 4.1 Badania naukowe i…

Read More