NCBR

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Autor | aktualności
Cel konkursu Celem konkursu NCBR Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” jest wsparcie projektów dedykowanych tworzeniu lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców. Kto może skorzystać ze wsparcia O wsparcie mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy.   Koszty objęte dofinansowaniem: INWESTYCYJNE Nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym...
Read More

Dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez MSP

Autor | aktualności
Cel konkursu Celem konkursu NCBR Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” jest wsparcie firm prowadzących badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Kto może skorzystać ze wsparcia O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Dofinansowanie przyznawane będzie projektom, w których przewidziano badania przemysłowe i...
Read More