MSP

Dotacje na ochronę własności przemysłowej i patentów

Ochrona własności przemysłowej

Autor | aktualności
Cel konkursu Celem Poddziałania 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Ochrona własności przemysłowej” jest: wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji....
Read More
Polska Wschodnia dotacje na startup 1.1.1 oraz 1.1.2

Dotacje na start-up – Polska Wschodnia

Autor | aktualności

Jak uzyskać dotacje na start-up – Polska Wschodnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła program akceleracyjny pod nazwą „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. W ramach programu składającego się z 2 części młodzi przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie nawet do 800 tyś zł, przy 85% poziomie wsparcia !!! Celem programu jest…

Read More
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Autor | aktualności
Cel konkursu Celem konkursu NCBR Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” jest wsparcie projektów dedykowanych tworzeniu lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców. Kto może skorzystać ze wsparcia O wsparcie mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy.   Koszty objęte dofinansowaniem: INWESTYCYJNE Nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym...
Read More

Bony na innowacje dla MSP POIR 2014-2020

Autor | aktualności
Cel konkursu Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Celem konkursu jest wsparcie projektów, obejmujących zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Kto może skorzystać ze wsparcia Program adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Preferowane są przedsiębiorstwa skupione w...
Read More

Dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez MSP

Autor | aktualności
Cel konkursu Celem konkursu NCBR Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” jest wsparcie firm prowadzących badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Kto może skorzystać ze wsparcia O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Dofinansowanie przyznawane będzie projektom, w których przewidziano badania przemysłowe i...
Read More