Komercjalizacja badań

Dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez MSP

Autor | aktualności
Cel konkursu Celem konkursu NCBR Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” jest wsparcie firm prowadzących badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Kto może skorzystać ze wsparcia O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Dofinansowanie przyznawane będzie projektom, w których przewidziano badania przemysłowe i...
Read More