Innowacje

Dotacje na ochronę własności przemysłowej i patentów

Ochrona własności przemysłowej

Autor | aktualności
Cel konkursu Celem Poddziałania 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Ochrona własności przemysłowej” jest: wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji....
Read More
Polska Wschodnia dotacje na startup 1.1.1 oraz 1.1.2

Dotacje na start-up – Polska Wschodnia

Autor | aktualności

Jak uzyskać dotacje na start-up – Polska Wschodnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła program akceleracyjny pod nazwą „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. W ramach programu składającego się z 2 części młodzi przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie nawet do 800 tyś zł, przy 85% poziomie wsparcia !!! Celem programu jest…

Read More

Bony na innowacje dla MSP POIR 2014-2020

Autor | aktualności
Cel konkursu Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Celem konkursu jest wsparcie projektów, obejmujących zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Kto może skorzystać ze wsparcia Program adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Preferowane są przedsiębiorstwa skupione w...
Read More