Działanie 2.1

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Autor | aktualności
Cel konkursu Celem konkursu NCBR Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” jest wsparcie projektów dedykowanych tworzeniu lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców. Kto może skorzystać ze wsparcia O wsparcie mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy.   Koszty objęte dofinansowaniem: INWESTYCYJNE Nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym...
Read More