Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu wykorzystywania środków unijnych i prowadzenia projektów unjnych.

 • Program szkoleń jest zawsze przygotowywany do potrzeb Zamawiającego.
 • Analizujemy Państwa potrzeby i proponujemy konkretny program mający na celu przekazanie praktycznej wiedzy w określonym czasie.
Przykładowe szkolenie:

“Sztuka pozyskiwania dotacji”
Szkolenie dla przedstawicieli firm i instytucji oraz osób prywatnych. Zakres szkolenia:

 • Polityka regionalna UE
 • Fundusze Strukturalne a Programy Operacyjne
 • Instytucje udzielające dotacji
 • Projekt unijny – główne elementy, logika i spójność
 • Budowa wniosku o dotację, generator wniosków
 • Załączniki do wniosku o dotację
 • Struktura biznesplanu i studium wykonalności
 • Procedury składania wniosków o dotacje
 • Rozliczanie projektów unijnych
 • Monitorowanie i kontrola projektów unijnych
 • Pomoc Publiczna w projektach unijnych
 • Dokumenty i wytyczne, które trzeba znać
Przykładowe szkolenie:

“Realizacja projektów unijnych”
Szkolenie dla przedstawicieli firm i instytucji oraz osób prywatnych. Zakres szkolenia:

 • Umowa o dofinansowanie projektu
 • Zarządzanie budżetem projektu
 • Procedura rozliczania projektu
 • Formularz wniosku o płatność
 • Kwalifikowalność kosztów
 • Dokumentacja poniesionych kosztów
 • Zamówienia Publiczne w projektach unijnych
 • Monitorowanie i sprawozdawczość
 • Zasady dokonywania zmian w projekcie
 • Obsługa kontroli projektu z zewnątrz
Przykładowe szkolenie:

„W jaki sposób lecznice weterynaryjne mogą skorzystać z dotacji UE”

Szkolenie obejmowało praktyczne aspekty aplikowania o środki unijne ze szczególnym uwzględnieniem branży weterynaryjnej.

Szkolenie było prowadzone przez ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla firm prywatnych oraz w pozyskiwaniu środków dla tej branży.

Szkolenia możemy przeprowadzić w dedykowanych salach szkoleniowych w centrach miast, lub w siedzibie państwa firmy.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia zakresu i szczegółów szkolenia.

Jest więcej szans niż myślisz.

Szkolimy firmy i instytucje jak wykorzystywać cenne możliwości.