Dobry pomysł, własne fundusze i pozytywna decyzja o przyznaniu dotacji to nie wszystkie elementy, które warunkują powodzenie inwestycji. Równie ważne jest wypełnianie warunków korzystania z dotacji takich jak:

 • wymagane działania informacyjno-promocyjne,
 • sprawozdawczość,
 • rozliczenie kosztów
 • i przygotowanie do kontroli projektu,

a zatem to, co składa się na proces rozliczenia dotacji.

Prawidłowe rozliczenie dotacji warunkuje zarówno płynność finansowania, jak też zminimalizowanie ryzyka utraty przyznanych środków.

Nasza firma oferuje kompleksową obsługę rozliczania dotacji, w tym:

 • wsparcie doradcze w całym okresie realizacji projektu aż do końcowego rozliczenia
 • nadzór nad terminowością wykonywania poszczególnych etapów projektu oraz pozostałych czynności wynikających z podpisanej umowy o dofinansowaniu inwestycji
 • nadzór nad procesem rozliczenia otrzymanych środków, w tym pomoc w przygotowaniu i składaniu wniosków o płatność
 • pomoc w przygotowaniu wymaganych raportów i nadzorowanie terminowości ich wykonania
 • realizację zadań związanych z promocją projektu
 • pomoc w przygotowaniu do kontroli projektu dokonywanych przez właściwe instytucje oraz pomoc w trakcie przeprowadzania kontroli oraz w wypełnieniu zaleceń pokontrolnych
 • reprezentowanie klienta w kontaktach z instytucjami publicznymi na wszystkich etapach realizacji projektu
 • ewaluację projektu (pomiar wskaźników, analiza osiągnięcia celów projektu)
 • prowadzenie / nadzór nad procesem zamówień publicznych

Potrafimy w porę zdiagnozować mogące pojawić się problemy i zaproponować właściwe rozwiązania.
Naszym celem jest zapewnienie płynnego procesu realizacji projektu i doprowadzenia do pomyślnego zakończenia inwestycji.

Duże pieniądze wymagają skrupulatności.

Uzupełniamy je osobistym zaangażowaniem.