Wsłuchujemy się w to czego potrzebujesz.
Wspólnie analizujemy pomysł i doradzamy najkorzystniejsze możliwości dofinansowania.
Przygotowujemy pełne analizy marketingowe i biznesowe.
Wypełniamy wniosek, pomagamy zebrać wszystkie dokumenty i składamy go w Twoim imieniu.
W razie konieczności przygotowujemy wszelkie uzupełnienia i prowadzimy korespondencję z instytucją finansującą.
Pozyskanie dotacji unijnych to wyzwanie dla każdej organizacji. Wymaga zaangażowania grupy ludzi odpowiedzialnych za wszystkie aspekty projektu. W normalnych warunkach rzadko zdarza się aby firmy mogły sobie pozwolić na dedykowanie całego potrzebnego Zespołu osób do terminowego i solidnego przygotowania wniosku o dotację.

Sam proces pisania wniosku o dotację jest również dość skomplikowany i wymaga ogromnego nakładu czasu i energii na zapoznanie się ze wszystkimi wymogami.

W takich momentach przychodzimy z pomocą. Wspólnie tworzymy Zespół i przejmujemy od państwa obowiązki.

Przygotowujemy analizy marketingowe i biznesowe, pilnujemy wszystkich szczegółów projektu, dbamy o zgodność z formalnymi wymaganiami. Ponieważ pozyskiwanie dotacji dla firm to nasza specjalizacja skutecznie prowadzimy projekty i doradzamy w jaki sposób zmaksymalizować państwa szanse na uzyskanie dofinansowania.

Dotacje dla firm

Fascynujące pomysły zasługują na wsparcie. My pomagamy to wsparcie uzyskać. Nasi Klienci uzyskali już blisko 50 mln zł dotacji na rozwój swoich wspaniałych pomysłów.