Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020

Autor 8 grudnia 2015 aktualności

Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020

Szukasz dofinansowania na projekty innowacyjne dla małych, średnich oraz dużych firm?
Sprawdź co jest dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.
Regionalne programy podzielone są na województwa – wybierz województwo gdzie jest planowana realizacja projektu.

Harmonogramy 16 Regionalnych Programów Operacyjnych dotyczących województw:

Przykładowo  dostępne programy w województwie lubelskim, łódzkim i mazowieckim

RPO Lubelskie

 • Działanie 1.2 Badania celowe Opracowanie nowych produktów i usług
  • Opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe).
 • Ogłoszenie naboru: listopad 2015 r.
 • Rozpoczęcie naboru: grudzień 2015 r.
 • Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach 
  • Projekty inwestycyjne dotyczące stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.
 • Ogłoszenie naboru: listopad 2015 r.
 • Rozpoczęcie naboru: grudzień 2015 r.
 • Działanie 1.5 Bon na patent 
  • Wsparcie na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i dokonaniem zgłoszenia patentowego wynalazku z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu.
 • Ogłoszenie naboru: IV kw. 2015 r.

RPO Łódzkie

 • Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw
  • 1. Wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R.
  • 2. Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.
 • Ogłoszenie naboru: IV kw 2015 r.

RPO Mazowieckie

 • Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw
  • Bony na projekty badawczo – rozwojowe
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 grudnia 2015 r.

RPO Warmińsko-Mazurskie

 • Poddziałanie 1.2.4 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji
  • Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: grudzień 2015 r.

 

Po tym linkiem jest dostępny Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020 dla wszystkich województw.

Poziom dofnansowania zgodnie z mapą wsparcia:

Mapa pomocy regionalnej 2014-2020

Jakie dofinansowanie dla firmy z UE 2015 2020. Mapa pokazuje poziom wsparcia jaki mogą uzyskać przedsiębiorcy korzystający z dotacji unijnych.