Harmonogram dotacji na OZE i termomodernizację

Autor 11 lutego 2016 aktualności
Harmonogram dotacji na OZE 2016 RPO

Dotacje na OZE i Termomodernizację w Polsce

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego każdego województwa przewidziane są środki na dofinansowanie OZE odnawialnych źródeł energii i poprawianie efektywności energetycznej budynków (termomodernizację). Trudno się w tym wszystkim połapać jeśli brakuje nam wprawy w “buszowaniu” po programach unijnych. Poniżej w jednym miejscu zebraliśmy dane o wszystkich dotacjach przewidzianych na rok 2016 (stan z dnia 11 lutego).

Pierwsza tabela obejmuje programy w ramach których możliwe jest dofinansowanie odnawialnych źródeł energii.

Druga tabela przedstawia programy przeznaczone do tzw. głębokiej termomodernizacji budynków. W ramach projektów termomodernizacji możliwe jest również instalowanie OZE jako część całej inwestycji.

Dotacje OZE – harmonogram

Harmonogram dotacji na OZE 2016 RPO

 

Dotacje termomodernizacja i kogeneracja – harmonogram

Harmonogram termomodernizacja w ramach RPO

 

Dofinansowanie OZE/termomodernizacja czy warto?

Ciągle jeszcze nie wiadomo jaki ostatecznie przyjmie kształt ustawa o OZE i jakie będą zasady korzystania z taryf gwarantowanych i net meteringu. Wiadomo już natomiast jakie są zasady (już) ogłoszonych już konkursów w ramach RPO dotyczących OZE i termomodernizacji.

Przykładowo w konkursie RPO WD Działanie 3.1

„Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny” poziomy wsparcia to:

Przedsiębiorca         Maksymalne dofinansowanie
Mikro                                            80%
Mały                                              80%
Średni                                           70%
Duży                                             60%

Dofinansowanie można otrzymać na Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), takich jak:

  • energia wiatru (poniżej 5 MWe),
  • energia promieniowania słonecznego (poniżej 2 MWe/MWth),
  • biomasa (poniżej 5 MWth/MWe),
  • biogaz (poniżej 1 MWe),
  • energia spadku wody – wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej (poniżej 5 MWe),
  • energia geotermalna (poniżej 2 MWth).

W ramach powyższych kierunków wsparcia możliwa będzie realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią. Jeśli myślisz o budowie instalacji energetycznej (np. fotowoltaiki) i chciałbyś odsprzedawać energię musisz poszukać innego sposobu finansowania gdyż dotacje przeznaczone są dla tych, którzy chcą produkować energię na swoje potrzeby.

Charakterystyczną cechą większości programów jest ich miesięczny lub 2 miesięczny czas trwania naboru.
Warto zatem przygotować się odpowiednio wcześniej aby zdążyć ze złożeniem wniosku w terminie.

Programy są przeznaczone dla różnych grup odbiorców indywidualnych, przedsiębiorców, jednostek samorządu, stowarzyszeń. Jeśli planujesz inwestycję zajrzyj do programu operacyjnego w twoim województwie – listę znajdziesz tutaj.

Firma FEDiS świadczy usługi profesjonalnego przygotowywania Wniosków o dofinansowanie projektów OZE i głębokiej termomodernizacji. Współpracujemy bezpośrednio z inwestorami jak również podejmujemy współpracę z producentami OZE i wykonawcami robót termomodernizacyjnych.