Dotacje na start-up – Polska Wschodnia

Autor 17 lutego 2016 aktualności
Polska Wschodnia dotacje na startup 1.1.1 oraz 1.1.2

Jak uzyskać dotacje na start-up – Polska Wschodnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła program akceleracyjny pod nazwą „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. W ramach programu składającego się z 2 części młodzi przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie nawet do 800 tyś zł, przy 85% poziomie wsparcia !!!

Celem programu jest utworzenie środowiska (ekosystemu) sprzyjającego sprawnemu transferowi wiedzy oraz rozwojowi start-up’ów.

Platforma startowa to stworzony na potrzeby programu ośrodek innowacji, wykorzystujący zasoby inkubatorów przedsiębiorczości oraz parków naukowo-technologicznych. Platforma działa w partnerstwie z władzami samorządowymi, doświadczonymi przedsiębiorcami (w roli ekspertów i mentorów), uczelniami oraz innymi instytucjami otoczenia biznesu.

W pierwszym etapie wsparcie dla start-upów przekazywane będzie w formie usług biznesowych, marketingowych i technologicznych, które umożliwią wyznaczenie właściwej ścieżki wdrożenia pomysłu. Efektem okresu inkubacji będzie gotowy model biznesowy oraz prototyp produktu bądź usługi – MVP (Minimum Viable Product).

Mając dopracowany innowacyjny produkt (usługę) i przygotowany model biznesowy, przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o bezzwrotną dotację na wejście na rynek i początkową fazę funkcjonowania start-upu.

Platformy Startowe są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Polska Wschodnia startup dofinansowanie dotacje

Jak skorzystać

Krok 1 – zapisz się

Żeby skorzystać z pierwszego etapu programu należy zalogować się jako osoba fizyczna (tylko osoby poniżej 35 roku życia) do platformy.  opisać swój projekt. Platforma znajduje się na stronie http://platformystartowe.gov.pl/ rusza 1.03.2016 r.

Krok 2 – selekcja

Następnie wybrane zostaną projekty, których autorzy zostaną zaproszeni na panel ekspertów. Eksperci zdecydują które pomysły otrzymają wsparcie w ramach działania 1.1.1.

Krok 3 – wsparcie

Wsparcie jakie otrzyma start-up  jest indywidualnie dostosowane do potrzeb i może obejmować:

 1. Wynajem powierzchni biurowej w inkubatorze lub w innym wskazanym miejscu
 2. Usługi księgowe, prawne
 3. Opiekę mentora
 4. Usługi specjalistyczne (ekspertyzy, badania, prace nad prototypem)
 5. Wsparcie opiekuna.

Wsparcie można uzyskać na maksymalnie 10 m-cy.

Jakie pomysły mają szanse?

Podstawowym kryterium oceny projektu będzie potencjał rynkowy oraz innowacyjność produktu opracowanego w ramach pierwszego etapu (Poddziałania 1.1.1).

Preferowane będą projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej 2 województw z Polski Wschodniej, które są wymienione poniżej.

Regionalne inteligentne specjalizacje

Województwo podkarpackie

 • lotnictwo i kosmonautyka (wiodąca)
 • jakość życia,
 • informacja i telekomunikacja (ICT).

Województwo świętokrzyskie

 • zasobooszczędne budownictwo,
 • przemysł metalowo-odlewniczy,
 • nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze,
 • turystyka zdrowotna i prozdrowotna.

Horyzontalne inteligentne specjalizacje Województwa Świętokrzyskiego:

 • technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • branża targowo-kongresowa,
 • zrównoważony rozwój energetyczny.

Województwo warmińsko-mazurskie

 • ekonomia wody,
 • meblarstwo,
 • żywność wysokiej jakości.

Województwo lubelskie

 • biogospodarka,
 • medycyna i zdrowie,
 • energetyka niskoemisyjna
 • informatyka i automatyka.

Województwo podlaskie

 • przemysł rolno-spożywczy,
 • przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy,
 • sektor medyczny i nauki o życiu,
 • ekoinnowacje i nauki o środowisku oraz powiązane z nimi sektory.

Co dalej?

Po okresie inkubacji i  otrzymaniu rekomendacji przez panel ekspertów można będzie aplikować o środki z drugiego etapu programu  1.1.2  na Rozwój startup-ów w Polsce Wschodniej gdzie

 • Minimalne koszty kwalifikowalne to 50 000 zł
 • Maksymalne koszty kwalifikowalne to 800 000 zł
 • Dofinansowanie do 85%
 • Minimalny wkład własny 15%

Kryteria wyboru projektów w ramach 1.1.2 ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ można sprawdzić tutaj.

Prezentacja o programie rozwoju start-upów znajduje się tutaj.

Następne kroki

Jeśli powyższe informacje wskazują, że konkurs jest dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami w celu określenia szans Twojego projektu i omówienia szczegółowych kryteriów oceny oraz pomocy w przygotowaniu wniosku.