Bony na innowacje dla MSP POIR 2014-2020

Autor 6 sierpnia 2015 aktualności

Cel konkursu

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Celem konkursu jest wsparcie projektów, obejmujących zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Kto może skorzystać ze wsparcia

Program adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Preferowane są przedsiębiorstwa skupione w obszarze KIS w podziale na 5 działów tematycznych (szczegóły znajdują się tutaj).

 

Wsparciem objęte są następujące działania:

  • zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego
  • zakup od jednostki naukowej usługi dotyczącej innowacji nie technologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze, o której mowa w punkcie pierwszym
  • Materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w punkcie pierwszym

Warunki konkursu i procedury

  • Ogłoszenie konkursu: 5 maja 2016 r.
  • Nabór wniosków: 6 czerwca 2016 – 30 stycznia 2017r.
  • Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:  Min. 60 000 zł; Max 400 000 mln zł;

Intensywność wsparcia

  • do 80% kosztów kwalifikowanych

Następne kroki

Jeśli powyższe informacje wskazują, że program Bony na innowacje  jest dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami w celu określenia szans Twojego projektu i omówienia szczegółowych kryteriów oceny.