Niektóre programy posługują sie terminem “szerokie rozpowszechnianie wyników projektu“, które jest wymagane lub przedsiębiorca może uzyskać dodatkowe punkty przy ocenie wniosku o dotację.

Pod tym określeniem rozumie się działania takie jak:

  • rozpowszechnianie podczas konferencji technicznych lub naukowych, w formie
    • publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych,
    • za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych, które zapewniają swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań,
    • za pośrednictwem bezpłatnego oprogramowania albo oprogramowania z licencją otwartego dostępu.