ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

 • Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne
 • Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej
 • Wytwarzanie produktów leczniczych

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

 • Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 • Inteligentne i energooszczędne budownictwo
 • Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

 • Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie
  ich substytutów
 • Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe
  i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
 • Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE  (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

 • Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty
 • Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
 • Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
 • Elektronika oparta na polimerach przewodzących
 • Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
 • Optoelektroniczne systemy i materiały
 • Inteligentne technologie kreacyjne (ITK)

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

 • Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
 • Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji)
 • Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

Szczegóły znajdują się w dokumencie, do pobrania: Wykaz krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS).