Mikro przedsiębiorca:

  • zatrudnia do 10 pracowników,
  • roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR.

Mały przedsiębiorca:

  • zatrudnia do 50 pracowników,
  • roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR.

Średni przedsiębiorca:

  • zatrudnia mniej niż 250 pracowników
  • roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

MSP – skrót używany do określenia grupy składających się z mikro, małych i średnich przedsiębiorców.