All posts by Joanna Habit

Bony na innowacje dla MSP POIR 2014-2020

Autor | aktualności
Cel konkursu Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Celem konkursu jest wsparcie projektów, obejmujących zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Kto może skorzystać ze wsparcia Program adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Preferowane są przedsiębiorstwa skupione w...
Read More

Harmonogram naborów wniosków Inteligentny Rozwój 2015

Autor | aktualności

W załączeniu znajdziecie Państwo aktualny harmonogram naboru wniosków Programu Operacyjnego na rok 2015 w następujących działaniach: Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Działanie 4.1 Badania naukowe i…

Read More
Mapa pomocy regionalnej 2014-2020

Dotacje dla firm 2014 2020 – mapa wsparcia

Autor | aktualności

Prezentujemy dla Państwa mapę, dzięki której można się zorientować na jaką pomoc może liczyć państwa firma. Jak korzystać z mapy? W pierwszej kolejności sprawdzamy na jakim obszarze znajduje się nasza firma. Dla danego obszaru odczytujemy odpowieni wskaźnik dofinansowania. Dodatkowo jeśli mamy mikro lub małą firmę dodajemy 20%, a dla średnich…

Read More

Dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez MSP

Autor | aktualności
Cel konkursu Celem konkursu NCBR Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” jest wsparcie firm prowadzących badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Kto może skorzystać ze wsparcia O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Dofinansowanie przyznawane będzie projektom, w których przewidziano badania przemysłowe i...
Read More

Pozyskanie dotacji dla Gminy Czerwonka

Autor | aktualności
Firma FEDiS zrealizowała projekt "Doskonalimy się ku dorosłości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla gminy Czerwonka. "Wysokie kompetencje, profesjonalizm oraz jakość pracy pani Joanny Habit pozwalają nam zrealizować projekt bez problemów i opóźnień. Jednocześnie stały nadzór nad projektem daje nam gwarancję podejmowanych działań."− mgr Beata Ciok. "Doświadzczenia ze współpracy...
Read More