Aktualności

Mapa pomocy regionalnej 2014-2020

Dotacje dla firm 2014 2020 – mapa wsparcia

Autor | aktualności

Prezentujemy dla Państwa mapę, dzięki której można się zorientować na jaką pomoc może liczyć państwa firma. Jak korzystać z mapy? W pierwszej kolejności sprawdzamy na jakim obszarze znajduje się nasza firma. Dla danego obszaru odczytujemy odpowieni wskaźnik dofinansowania. Dodatkowo jeśli mamy mikro lub małą firmę dodajemy 20%, a dla średnich…

Read More

Dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez MSP

Autor | aktualności
Cel konkursu Celem konkursu NCBR Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” jest wsparcie firm prowadzących badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Kto może skorzystać ze wsparcia O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Dofinansowanie przyznawane będzie projektom, w których przewidziano badania przemysłowe i...
Read More

Pozyskanie dotacji dla Gminy Czerwonka

Autor | aktualności
Firma FEDiS zrealizowała projekt "Doskonalimy się ku dorosłości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla gminy Czerwonka. "Wysokie kompetencje, profesjonalizm oraz jakość pracy pani Joanny Habit pozwalają nam zrealizować projekt bez problemów i opóźnień. Jednocześnie stały nadzór nad projektem daje nam gwarancję podejmowanych działań."− mgr Beata Ciok. "Doświadzczenia ze współpracy...
Read More