Aktualności

Pisanie wniosku o dotację z UE - 10 rzeczy które powinieneś wiedzieć

Pisanie wniosków unijnych

Autor | aktualności

Pisanie wniosków unijnych – 10 kroków zanim złożysz wniosek o dotację Zanim zabierzesz się za pisanie swojego wniosku o dotacje upewnij się, że znasz odpowiedzi na poniższe zagadnienia. To pozwoli Ci znacznie skrócić czas przygotowania wniosku oraz zagwarantuje sukces Twojej inwestycji. 1. Jasno i precyzyjnie zdefiniuj cel projektu Zagadnienie wydaje się banalne,…

Read More
Lista zagadnień składających się na studium wykonalności

Studium wykonalności

Autor | aktualności

Co to jest Studium Wykonalności? Studium Wykonalności to zwięzły dokument analityczny przedstawiający możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu przy jednoczesnym pokazaniu konsekwencji (kosztów, ryzyka) związanego z realizacją projektu. W projektach o dotacje unijne w niektórych konkursach wymagane jest studium wykonalności. Zazwyczaj jest to w sytuacji starania się o znaczne środki finansowe,…

Read More
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej mazowieckie

Mazowieckie – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Autor | aktualności
Cel konkursu 4.2 termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Celem konkursu 4.2 Efektywność energetyczna organizowanego przez Mazowiecką Jednostkę RPO WM jest dofinansowanie prac polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie województwa mazowieckiego. W ramach działania wspierane będą inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w szczególności promując: głęboką modernizację energetyczną, możliwość...
Read More
Dotacje na ochronę własności przemysłowej i patentów

Ochrona własności przemysłowej

Autor | aktualności
Cel konkursu Celem Poddziałania 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Ochrona własności przemysłowej” jest: wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji....
Read More
Polska Wschodnia dotacje na startup 1.1.1 oraz 1.1.2

Dotacje na start-up – Polska Wschodnia

Autor | aktualności

Jak uzyskać dotacje na start-up – Polska Wschodnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła program akceleracyjny pod nazwą „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. W ramach programu składającego się z 2 części młodzi przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie nawet do 800 tyś zł, przy 85% poziomie wsparcia !!! Celem programu jest…

Read More
Harmonogram dotacji na OZE 2016 RPO

Harmonogram dotacji na OZE i termomodernizację

Autor | aktualności

Dotacje na OZE i Termomodernizację w Polsce W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego każdego województwa przewidziane są środki na dofinansowanie OZE odnawialnych źródeł energii i poprawianie efektywności energetycznej budynków (termomodernizację). Trudno się w tym wszystkim połapać jeśli brakuje nam wprawy w “buszowaniu” po programach unijnych. Poniżej w jednym miejscu zebraliśmy dane…

Read More
Dotacje termomodernizacja

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2016

Autor | aktualności
Cel konkursu Celem konkursu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej jest wsparcie dofinansowania w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. Kto może skorzystać ze wsparcia W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się: Państwowe jednostki budżetowe (forma prawna – kod 428), dla których organem prowadzącym...
Read More

Opłacalność wdrożenia – wskaźniki NPV w projektach unijnych

Autor | aktualności

Opłacalność wdrożenia – wskaźniki NPV w projektach unijnych W projektach unijnych wymaga się od przedsiębiorców podania wskaźników opłacalności wdrożenia danego projektu. Wartości wskaźników bieżącej wartości projektów o dotacje pozwalają jednostce oceniającej uszeregować projekty od najbardziej do najmniej ‘wartościowych’. NPV podstawy Jednym z podstawowych narzędzi pozwalających ocenić projekt to NPV (nett present value)…

Read More

Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020

Autor | aktualności
Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020 Szukasz dofinansowania na projekty innowacyjne dla małych, średnich oraz dużych firm? Sprawdź co jest dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Regionalne programy podzielone są na województwa - wybierz województwo gdzie jest planowana realizacja projektu. Harmonogramy 16 Regionalnych Programów Operacyjnych dotyczących województw: Dolnośląskiego Kujawsko-pomorskiego...
Read More
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Autor | aktualności
Cel konkursu Celem konkursu NCBR Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” jest wsparcie projektów dedykowanych tworzeniu lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców. Kto może skorzystać ze wsparcia O wsparcie mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy.   Koszty objęte dofinansowaniem: INWESTYCYJNE Nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym...
Read More

Bony na innowacje dla MSP POIR 2014-2020

Autor | aktualności
Cel konkursu Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Celem konkursu jest wsparcie projektów, obejmujących zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Kto może skorzystać ze wsparcia Program adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Preferowane są przedsiębiorstwa skupione w...
Read More

Harmonogram naborów wniosków Inteligentny Rozwój 2015

Autor | aktualności

W załączeniu znajdziecie Państwo aktualny harmonogram naboru wniosków Programu Operacyjnego na rok 2015 w następujących działaniach: Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Działanie 4.1 Badania naukowe i…

Read More