studium wykonalności

Lista zagadnień składających się na studium wykonalności

Studium wykonalności w projektach unijnych

Autor | aktualności

Co to jest Studium Wykonalności? Studium Wykonalności to zwięzły dokument analityczny przedstawiający możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu przy jednoczesnym pokazaniu konsekwencji (kosztów, ryzyka) związanego z realizacją projektu. W projektach o dotacje unijne w niektórych konkursach wymagane jest studium wykonalności. Zazwyczaj jest to w sytuacji starania się o znaczne środki finansowe,…

Read More