Opłacalność projektu

Lista zagadnień składających się na studium wykonalności

Studium wykonalności w projektach unijnych

Autor | aktualności

Co to jest Studium Wykonalności? Studium Wykonalności to zwięzły dokument analityczny przedstawiający możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu przy jednoczesnym pokazaniu konsekwencji (kosztów, ryzyka) związanego z realizacją projektu. W projektach o dotacje unijne w niektórych konkursach wymagane jest studium wykonalności. Zazwyczaj jest to w sytuacji starania się o znaczne środki finansowe,…

Read More
NPV w projektachunijnych

Opłacalność wdrożenia – wskaźniki NPV w projektach unijnych

Autor | aktualności

Opłacalność wdrożenia – wskaźniki NPV w projektach unijnych W projektach unijnych wymaga się od przedsiębiorców podania wskaźników opłacalności wdrożenia danego projektu. Wartości wskaźników bieżącej wartości projektów o dotacje pozwalają jednostce oceniającej uszeregować projekty od najbardziej do najmniej ‚wartościowych’. NPV podstawy Jednym z podstawowych narzędzi pozwalających ocenić projekt to NPV (nett present value)…

Read More